Nyhetsbrev fra styret mars 2020

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 29. Mar 2020

Flere av sakene i dette nyhetsbrevet bærer preg av myndighetenes beslutninger og råd om smittebegrensende tiltak, som vi antar beboerne er kjent med. Se også forrige nyhetsbrev.


Generalforsamling utsatt, foreløpig til 18. juni

Styret har besluttet å utsette årets generalforsamling, som var berammet til 13. mai. I skrivende stund (29. mars) har Regjeringen signalisert at det kan bli åpnet opp både for digital gjennomføring og å skyve på kravet om at generalforsamling skal gjennomføres senest 30. juni. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet sikkert hvilke rammer vi har å forholde oss til, og med ny dato. 


Vaktmestertjenesten og utleie av brakka

Vaktmestertjenesten er redusert for å unngå at flere er på jobb samtidig. For å begrense kontaktflatene vil vaktmestrene inntil videre disponere brakka som kontor, og det er dermed ikke mulig å reservere brakka for beboere.


Vi vil vurdere oppskalering av vaktmestertjenesten etter påske, men regner med at det fortsatt vil være behov for smittebegrensende tiltak. Vaktmester nås som normalt på telefon 924 11 455 eller vaktmester.lilletoyen@gmail.com. Vi ber om at dere alle vurderer forespørsler om bistand ut fra hvor alvorlig behovet er.


Begrenset kapasitet hos styret

Mange av styremedlemmene har en krevende situasjon for tiden, der vi balanserer jobb og barn som er hjemme. Covid19 gir også nye utfordringer som styret må løse. Styret ber derfor om forståelse for at det nå vil bli begrenset framdrift i prosjekter som videreutvikling av Kaare Røddes Plass og etablering av infrastruktur for lading av elbiler.


Beskjæring av trær og klipping av hekker

Vi minner om at det er beboernes ansvar å sørge for å beskjære/klippe lindetrær i egne hager. Mange har gjort dette allerede, og plassert kvister der de skal være, nemlig buntet sammen eller i plastsekker ved siden av avfallsnedkast eller i container på Øysteins plass.   


Hekker skal ikke være høyere enn 1,75m. Hekker ut mot fellesarealer, gangstier og offentlig vei skal klippes i flukt med asfaltkanten, i tråd med reglement om hageparseller.


Flytting av søppelnedkast i Solefallsveien

I forbindelse med bygging av ny demenslandsby må avfallsnedkastene i Solefallsveien flyttes. Det vil først bli etablert en midlertidig løsning ved brakka i noen måneder mens arbeidene pågår. Deretter vil nytt nedkast bli gravd ned i Solefallsveien ca 10 meter nærmere Dronning Ingrids plass. I den forbindelse vil det bli skiltet “parkering forbudt” i det området Renovasjonsetaten krever for å kunne hente søppel på en forsvarlig måte. Vi ber alle som bruker disse nedkastene om å passe på å ikke overfylle søppelkassene, og heller gå noen ekstra meter til et annet nedkast dersom det skulle bli fullt. 


Gatefeiing og parkering på fellesarealer

Oslo kommune har meldt at det er usikkert om og når gatefeiing vil finne sted denne våren. Det betyr at vi ikke kan regne med beskjed i god tid slik vi er vant til. Styret vil som vanlig åpne opp for tidsbegrenset parkering for beboere på grusbanen på Øysteins plass i det tidsrommet gatefeiingen foregår. Deretter skal biler fjernes fra grusbanen umiddelbart. Biler som blir stående lenger enn nødvendig for å gjennomføre feiingen vil bli bøtelagt.