18-260 Forhåndsavklaring forkjøp: Aud Schønemanns vei 25

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 28. Sep 2020

Meldefrist: Lørdag 10.10.20 kl. 12:00


Visning: Søndag 04.10.2020 14:00 - 15:00 + Mandag 05.10.2020 17:30 - 18:30, 


Eiendomsmegler: Christian Dykesteen, Telefon: 22 87 11 95 - Epost: scd@aktiv.no