18-224 Forhåndsavklaring forkjøp: Aud Schønemanns vei 5

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 7. Des 2022

Meldefrist: Tirsdag 22.12.2020 kl. 12:00


Visning: Kan avtales med megler


Ansvarlig megler: Klaus Westersund, Tlf: 92 61 05 85, e-post: Klaus.Westersund@aktiv.no