Nyhetsbrev 15. oktober 2021

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 22. Okt 2021

Styret avholdt styremøte onsdag 13. oktober 2021. Blant temaene som ble behandlet var blant annet


Fokus på brannvern og riktig fyring

Nå kommer kulda og det er grunn til å minne om at det er mange gode grunner til å fyre riktig. Fyrer du riktig, utnyttes veden bedre og du oppnår inntil dobbelt så mye varme. Riktig fyring er også mer miljøvennlig og mindre forurensende. Ved å kun benytte tørre vedkubber og opptenningsbriketter reduseres sot- og partikkelutslippene.


Men den aller viktigste grunnen til at riktig fyring er at det reduserer faren for sot- og pipebrann. Det har funnet sted én pipebrann på Lille Tøyen i oktober. Ingen ble skadet, men forhåpentligvis slipper vi å oppleve flere.Månedens kommentar fra vaktmester

Vaktmesterne har nylig tatt en runde innom alle postkassene på Lille Tøyen og levert en pamflett med en kort oversikt over borettslagets ordensregler. Komplett oversikt over ordensreglene er også tilgjengelig på borettslagets nettsider.


Vaktmesterne oppfordrer alle til å sette seg inn i ordensreglene, og til å være særlig oppmerksomme på at det kun er løv, gress, kvister og blader som regnes som hageavfall. I papiravfallet skal det kun gå papp og papir. Store pappesker må alltid rives opp i mindre biter, hvis ikke setter de seg fast i sjakten. 

 

Utendørs belysning

Det jobbes med å få på plass mer og bedre belysning av uteområdene på kveldstid. Det skal føles trygt for barn å leke ute på ettermiddagen, og for turgåere å gå tur på kvelden. Det er også ønskelig å opplyse visse områder som er særlig utsatt for sykkeltyverier og lignende på nattestid. Det jobbes med å finne gode løsninger som ikke vil være til bry for beboerne som holder seg innendørs.


Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 28. oktober 2021

Det skal velges ny revisor. I henhold til borettslagets vedtekter skal revisor velges av generalforsamling, og det blir derfor avholdt ekstraordinær generalforsamling 28. oktober 2021 kl. 12.00 i Melkebutikken. Nærmere informasjon går ut til beboere per e-post. 

 

Julegrantenning

Første søndag i advent 28. november 2021 inviterer styret til julegrantenning på Kaare Røddes plass.


I år ser det ut til at vi kan servere gløgg og pepperkaker, og at alle som ønsker kan få gå rundt juletreet. Korpset spiller og lysene på juletreet tennes på Kaare Røddes plass kl. 17.


Huk av i kalenderen!