Fremdrift - installasjon av elbilladere og vårrengjøring av gatene

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 12. Apr 2022

Det gis tillatelse til å parkere på fotballbanen når det utføres gravearbeider på din parkeringsplass, tillatelse MÅ hentes hos vaktmester. Biler parkert uten synlig tillatelse vil bli tauet bort.


Borettslaget har som kjent skrevet kontrakt med Elaway (tidligere Ladeklar), som har BK Anlegg og Lefdal Installasjon AS, som sine samarbeidsparter. Disse akttørene skal utføre arbeidene.


I første rekke så gjelder denne informasjonen beboere i samt de som har parkeringsplasser i Aud Schønemanns vei.

Styret vil komme tilbake med ytterligere informasjon om de resterende parkeringsplassene etter hvert som arbeidet skrider frem.


Arbeidene vil starte opp 19. april 2022, i Aud Schønemanns vei 35.

Prosjektet er ventet å ta ca. 2 måneder.

(Gravearbeidene kan bli påvirket av om frost i bakken)


Det gis tillatelse til å parkere på fotballbanen når det utføres gravearbeider på din parkeringsplass, tillatelse MÅ hentes hos vaktmester. Biler parkert uten synlig tillatelse vil bli tauet bort.

 

Se nedenfor for mere utfyllende informasjon og fremdrift.


Direkte gjengitt fra BK-Annlegg:


Utvendig arbeid;

Vi er  akkurat i grenseland mellom det tidspunktet på året hvor det er tele/frost i bakken. Hvor arbeidet har tregere fremdrift en om sommeren.

Dette er utgangspunktet vårt i overlapp på tidspunkt på alle varslingene.

Måten dette blir uført på om det er tele/frost i bakken:

Vi setter ut en maskin som tiner opp bakken dagen i forkant av graving. Denne har slanger som vi legger ut der hvor vi skal grave som vi videre legger noen

Matter over. Vi legger også ut noen plater over disse mattene slik at det er mulig å kunne gå over.


Gravearbeider:

Det blir gravd en kryssende grøft som går fra husvegg ved gitte inngangsparti. Da enten fra høyre og/eller venstre side for trappeganger. Avhengig av hvor strømskapene er på innsiden.

Videre går denne grøften frem til begynnelsen av parkeringsplassene. Vi fyller igjen og midlertidig istandsetter veibanen slik at denne er åpen igjen samme dag.


Etter at veikryssningen er åpnet igjen,  begynner vi gravearbeider for etablering av infrastrukturen som kommer ca 1 meter fremfor hvor bilene er parkert.

Det blir etablert fundament i bakken som blir plassert på midten mellom parkeringsplassene.


Når både veikryssning og infrastruktur er utført, legges det på jordmasser og alt settes i stand i grøntarealene. Asfaltering av veikryssningene blir varslet

Ved prosjektslutt som en egen fase.
Se oversikt over fremdriftsplan i PDF nederst.


Vårrengjøring av offentlige gate på Lille Tøyen.

Det gis tillatelse til å parkere på fotballbanen i forbindelse med vårrengjøring av offentlige veier. Tillatelse MÅ hentes hos vaktmester. Biler parkert uten synlig tillatelse vil bli tauet bort.

Styret ber om at biler parkert på fotballbanen, blir flyttet så raskt som mulig, slik at det frigjøres plass til andre.


Datoer for rengjøring ifølge Oslo Kommune:

26. april Ansgar Sørlies vei (fra Solefallsveien til Øysteins plass).

26. april Øysteins plass (fra Tore Hunds vei til Ansgar Sørlies vei).

27. april Haralds vei, hele.

27. Tore Hunds vei, (fra Solefallsveien til Harald vei).

  

Vi minner om generalforsamlingen 18. mai og om fristen til å melde inn saker til GF som er 18. april.


Styret vil ønske alle beboere en riktig god påske, med flotte dager.