Nyhetsbrev Januar 2023

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 23. Jan 2023


Styret ønsker alle ett godt nytt år.

 

Generalforsamlingen 2023

Årets generalforsamling blir 24. mai på Hasle skole, sett av ettermiddagen.

Valgkomiteen tar veldig gjerne imot forslag til nye styremedlemmer allerede nå.

Ta kontakt med cklyve@gmail.com

Valgkomiteen har følgende medlemmer:

Christoffer Ringnes Klyve, Ruth Astrid L. Sæter, Eivind Lofthus og Maja Røe Brøten.


Driftsleder

Styret er i gang med intervjurunder av aktuelle kandidater som har søkt på stillingen.
Når den nye driftslederen er på plass, er avhenging av flere faktorer (som oppsigelsestid på sin nåværende arbeidsplass).

Vær, snø, regn og vind

Været er veldig skiftende denne vinteren. Vaktmestertjenesten måker og stør grus, men når det smelter og fryser om hverandre så blir det vanskelige å komme seg frem.

Grusen forsvinner ned i en blanding av snø og vann. Ta kontakt med vaktmestertjenesten om du ser at det må gruses mer, da behovet endrer seg fort.

Søppelnedkastene

Det gruses ikke rundt søppelnedkastene, da grusen faller ned på kantene av kummene og hindrer at kassene kan bli satt tilbake i "rommet" sitt. Det vil bli saltet og måkt for å få fjernet is og snø.

Rotter
Kan de som er veldig glade i rotter venligst ikke legge søppel utenfor søppelsjakten selv om den er full? Det er er å invitere til rottefest.

Vinduer og dører

Vi ber om at vinduer og dører ikke blir stående åpne på vidt gap i ruskevær, dette skader og ødelegger vinduene og dørene. Det å måtte bytte vinduer og dører er en dyr kostnad for alle i borettslaget.

Vann på loft

Noen beboere har opplevd at det har kommet inn vann på loft, dette kan komme av at snøen har lagt seg ved og inn i pipene, og blir til vann når det smelter. Pipene er jo ikke tette på toppen.

Sjekk feielukene i kjeller, der kan det ligge mye forskjellig, den kan være full og vann kan renne ned på veggen. Ta ut det som ligger der.

Åpent Bakeri

Det tar lengre tid for Åpnet Bakeri å få åpnet opp og det er beklagelig. Det er flere faktorer som har forsinket prosessen, men vi jobber kontinuerlig med sakene. Men så fort vi vet noe mer om en oppstartsdato får alle vite det.

Lamper i gårdsrommene

Vi har beklageligvis flere utelamper som står og blinker, eller som har fått nye pærer som lyser vel mye.

Det er slik at vi sliter med å finne nye pærer til de gamle lampene og vi utreder nå om disse kan bygges om til ledpærer.