Forhåndsavklaring forkjøp Tore Hunds vei 7 andelsnr 165

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 31. Mai 2023

Visning:

Søndag 04.06.23 kl. 12:00 - 13:00

Frist for å melde forkjøp:

14.06.2023 kl: 12.00

Eiendomsmegler:

Stein Christian Dykesteen

Epost : stein.christian.dykesteen@aktiv.no

Mobnr : 489 92 003Forhåndsavklaring forkjøp Ansgar Sørlies vei 66 andel 93

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 31. Mai 2023

Visning:

Søndag 04.06.2023 kl. 13:30 - 14:30

Frist for å melde forkjøp.

14.06.2023 kl 12.00

Eiendomsmegler:

Stein Christian Dykesteen

 Epost: stein.christian.dykesteen@aktiv.no

Mobnr: 489 92 003Beis av uteboder

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 29. Mai 2023

I pinsen står det som er igjen av beis utenfor hos vaktmester. Sett tilbake det du ikke bruker.

Nyhetsbrev mai 2023

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 16. Mai 2023

17. mai

Alle morgenfugler er velkomne til flaggheising kl. 07.20 på Kaare Røddes plass. En stor takk til musikantene i Hasle skolekorps som bidrar til at vi får en fin start på feiringen. Vi ønsker alle en riktig god 17. mai!


Generalforsamling

Årets generalforsamling er onsdag 24. mai kl. 18.00 i gymsalen på Hasle skole. Innkalling er sendt via Naborom og blir også lagt i alles postkasser.


Ny driftsleder

Ny driftsleder er ansatt, og oppstart er 1. juni. Vår nye driftsleder har lang erfaring som prosjektleder i byggebransjen og er utdannet tømrer. Han har også i mange år vært styreleder i et borettslag, og dette er en fin erfaring å ha med seg inn i jobben han skal gjøre hos oss. 


Rehabilitering butikklokaler

Vi vet mange gleder seg til at Åpent Bakeri skal åpne, og nå ser det endelig ut å være bevegelse i kommunale søknader og saksbehandling. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer om åpningsdato.


Dugnad kattebæsj
Vi oppfordrer alle katteeiere til å ta en liten dugnad for å plukke kattebæsj på lekeplassene våre slik dere gjorde i fjor. Særlig populær do er sandkassene våre. 


Klipping av hekker

Busker og trær skyter i været, og vi minner om at ingen hekker skal være høyere enn 1,75m. Hekker ut mot fellesarealer, gangstier og offentlig vei skal klippes i flukt med asfaltkanten. Det gjør det lettere å se både store og små! Klatreplanter skal beskjæres så de ikke er høyere enn underkant av vindu i andre etasje.


Ved beskjæring av busker og trær, legges kvistene i sekker eller buntes sammen. Dette plasseres ved søppelkassene og hentes av vaktmester, eller i kontainer for hageavfall på ved grusbanen på Øysteins plass. 


Kontainer farlig avfall

I uke 34 vil kontainere for malingsrester, brannnfarlig avfall, elektriske artikler osv. plasseres hos vaktmesterne. Mer informasjon kommer.


Altibox

Styret er i gang med å undersøke nye varianter av pakker på Altibox som vil gi mer fleksible valgløsninger for beboerne. Mer informasjon om dette kommer til høsten.


Ferieavvikling
Vaktmestertjenesten er bemannet hele sommeren, men ferieavviklingen gjør at det blir noe redusert aktivitet. Styret tar ferie i juli, og autosvar legges på e-posten.


Sommerfest og utekino
Vi minner om at årets sommerfest går av stabelen 25. og 26. august. Vi satser på fint vær, utekino, sykkelløp og markedsplass på fotballbanen.☺


Styret ønsker alle en riktig god 17. mai og en herlig forsommer i den fine hagebyen vår.


P.S - Innkalling til Generalforsamling 2023 ligger i fysisk utgave i postkassene til alle beboere.
Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Borettslaget Lille Tøyen Hageby 2023/2024

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 15. Mai 2023

Valgkomiteen for 2023 ble utnevnt av generalforsamlingen i mai 2022, og har bestått av Christoffer Ringnes Klyve, Maja Røe Brøten, Eivind Lofthus og Ruth Astrid L. Sæter. 

Rammer for valgkomiteens arbeid: 

I år er fire av de åtte faste styremedlemmene, inkludert styreleder, på valg. 

Ifølge vedtektenes punkt 6.8 Styret, skal borettslaget ha et styre som består av mellom seks og ti medlemmer. Varamedlemmer kan velges i tillegg. Styrets leder velges særskilt. 

Valgkomiteen har hatt som mal å fortsette med åtte faste styremedlemmer og ingen varamedlemmer. 

Slik har valgkomiteen jobbet: 

Vi startet arbeidet vart i midten av februar, og har hatt til sammen sju møter og ellers kontakt per epost. 

Valgkomiteens medlemmer har møtt og snakket med en rekke beboere gjennom hele prosessen, parallelt med at interesserte er blitt oppfordret til å ta kontakt gjennom nyhetsbrev og sosiale medier. Vi har møtt mye positiv interesse, og det er flere kandidater som har sagt seg villig til å stille, enn dem vi foreslår innstilt. Det gjør at vi har kunnet ta flere hensyn, og sette sammen et forslag til styre med variert kompetanse. 

Malet vart har hele tiden vært å få på plass et styre av engasjerte beboere som vil bidra til et godt nærmiljø og fellesskap på Lille Tøyen. Erfaring fra styrearbeid har stått høyt på agendaen i år, sammen med et ønske om en mest mulig balansert sammensetning med tanke på kjønn, alder, livsfase, bakgrunn og kompetanse, samtidig som at vi ville ha en viss kontinuitet i styret. Vi har også prøvd å få til en god variasjon med hensyn til hvor kandidatene bor innenfor borettslaget og hvor lenge de har bodd her. 

Valgkomiteens innstilling er enstemmig. 

Forslag til ny styreleder (velges for to år): 

Erik Lindberg, Tore Hunds vei 1 

Forslag til nye styremedlemmer (velges for to år): 

Ole Petter Melleby, Ansgar Sørlies vei 63 (ny) Vilde Hjort Batzer, Ansgar Sørlies vei 32 (ny) Hilde Bjørnstad, Ansgar Sørlies vei 6 (gjenvalg) 

Sittende styremedlemmer (ikke på valg – samtlige har ett år igjen av vervet): 

Vegard Mordal, Ansgar Sørlies vei 76 Vigdis Hansen, Aud Schønemanns vei 31 Eirik Aimar Engebretsen, Tore Hunds vei 3 Kristian Voigt, Tore Hunds vei 11 

Valgkomiteens innstilling til ny valgkomité for 2024: 

Maja Røe Brøten, Eivind Lofthus, Pia Bodahl og Ruth Astrid L. Sæter. 1 Kommentar

Innkalling Generalforsamling 2023

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 12. Mai 2023

Innkalling – Årsberetning - Årsregnskap

Tidspunkt:

24.05.2023 18:00

Møtested:

I gymsalen på Hasle skole


Styret opplever at de fleste beboerne trives i Lille Tøyen Hageby.

Vi oppfordrer alle beboere til å møte opp på Generalforsamlingen,

slik at alle kan få informasjon om borettslaget,

og ikke minst si deres mening.

Vel møtt alle!


Last ned her


Kommentar fra Odd Isungset, publisert 23.05.23:
Takk for innkalling, årsmelding og regnskap. Vi er noen naboer som sitter igjen med mange spørsmål etter å ha lest saksdokumentene. Det er ubehagelig å komme med kritiske spørsmål til våre gode venner og naboer i styret. Men det er vanskelig å delta på en generalforsamling uten å trekke fram noe av det som vi har diskutert med styret det siste året. Det er mange beboere som kjenner sakens fakta, som har lest noen av dokumentene, og som har oppfordret oss til å belyse saken. Etter at vi i fjor sommer oppdaget at utbyggingen av ladestasjoner var igangsatt på plasser som allerede var oppsagt av kommunen, har vi bidratt aktivt for å finne løsninger. Det har dessverre ikke ført fram. Vi mener styret nå må informere åpent og redelig om det som har hendt og om de økonomiske konsekvensene av saksbehandlingen. Vi har i dag sendt brev til styret med våre spørsmål, men orienterer også her på Naborommet slik at vi kan eventuelt kan få noen skriftlige svar og sørge for at beboerne er bedre opplyst før generalforsamlingen. Vi takker for at de manglende notene til regnskapet er sendt ut etter vår henvendelse. Spørsmål til regnskap og budsjett: 1.Vi ser at vi går 3,7 millioner i underskudd i 2022, mot et overskudd på 2,6 millioner i 2021. Hva er årsaken til dette underskuddet? 2. Vi ser at det er regnskapsført 2,8 mill. til «vedlikehold el-anlegg» uten at det er forklart i notene. Vi antar at dette dreier seg om investering i infrastruktur og ladebokser som var budsjettert med 2,3 millioner. Hvorfor føres dette som vedlikehold og ikke investering? Er det riktig at investeringen som et fåtall kan nye godt av belastes hele borettslaget på denne måten? Spørsmål til årsmeldingen 3.Investeringen i infrastruktur til lading for 22 parkeringsplasser har nå gått tapt. Boksene ligger der, men kan ikke tas i bruk. I årsmeldingen står det ikke noe om bakgrunnen for dette. Dokumenter fra Oslo kommunes innsynsportal viser at parkeringsplassene i ASV ble sagt opp allerede i januar 2022, men at styret ikke leste oppsigelsesbrevet. Styret ble først klar over at plassene var oppsagt da områdene skulle overtas av kommunen i fjor sommer, et halvt år seinere. Hvordan kunne dette skje? 4. De kommunale dokumentene viser at en av grunnene til at EBY sa opp plassene var at styret stoppet utbyggingen av kommunale ladestasjoner inn mot Kåre Røddes Plass høsten 2021. Dette er på et område der det er kommunal parkering, men der det er uklare avtaler om leie av grunn. På bakgrunn av dette gikk kommunen gjennom leieavtalene alle områdene der det er privat parkering i dag. I begrunnelsen for å si opp parkeringsavtalene i ASV står det at kommunen «ikke ser det hensiktsmessig å forlenge en leieavtale med en privat aktør som hindret etablering av offentlig ladestasjoner». Hvordan ser styret på dette nå? Kjenner styret til om kommunen akter å ta i bruk den infrastrukturen som er nedgravd ved Kåre Røddes Plass, eller er den også gått tapt? 5. Borettslaget har investert i ladestruktur på alle de private parkeringsplassene i hagebyen. Dokumentene fra kommunen viser at dette ble igangsatt etter at EBY hadde sagt opp 22 plasser der det i dag står svarte bokser uten ladere. I ett av brevene i kommunens innsynsportal står det: «Kabler og ledninger lagt i bakken kan bli liggende forutsatt at det er hentet inn tillatelse til å ha ledningstraseen der, i tråd med Ledningsforskriften og Veglova». Hva skjer med dette, og hvor mye har borettslaget tapt på investeringen? Risikerer vi søksmål fra Elaway? 6.I årsmeldinga står det at det er avholdt beboermøte med de 22 som i første omgang mistet plassene. Dette stemmer dessverre ikke. Vi er kjent med at minst fem av de 22 ikke ble kalt inn, og vi har ikke fått noen forklaring på hvordan det kunne skje. På møtet med de få av oss som møtte i desember var styret enig i at de burde orientere om prosessen og beklage at oppsigelsesbrevet ikke ble lest. Styret var også enig i at de burde opplyse hele borettslaget om de økonomiske konsekvensene av behandlingen, og om veien videre. Det var også aktuelt å kalle inn til et beboermøte om saken. Det har ikke skjedd. Hvorfor har ikke styret gjennomført dette? 7. Tidlig i desember ble alle som leier private parkeringsplasser varslet gjennom OBF om at plassene skulle omfordeles etter ansiennitet dersom EBY stod fast på oppsigelsen. 8.februar 2023 kom den endelige beslutningen. Hvorfor er ikke arbeidet med omfordeling av plasser igangsatt? Hvordan skal plassene fordeles? Skal de med lengst ansiennitet få velge først blant de plassene som de med kort ansiennitet mister? Kan de med kort ansiennitet bli pålagt å selge ladeanlegg hvis de har investert i det? Med håp om en saklig og god generalforsamling der vi kan få god orientering, legge dette bak oss og konsentrere oss om veien videre. Aslaug Watten ASV 71 og Odd Isungset ASV 69


1 Kommentar

Beklager, feil i Årsberetning og Regnskap

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 10. Mai 2023

Den riktige versjonen blir publisert i morgen 11.05.2023


StyretHelhetsplan Lille Tøyen Borettslag

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 9. Mai 2023

Her finner du helhetsplanen som nå er digitalisert og godkjent av Byantikvaren og PBE.


Helhetsplan LTH.Forhåndsavklaring forkjøp Ansgar Sørlies vei 73 andel 21

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 9. Mai 2023

Visning :

10.05.23  17:30 - 18:30

14.05.23  14:00 - 15:00

Frist for å melde forkjøp :

Onsdag 24.05.2023

Eiendomsmegler:

Stein Christian Dykesteen , mobnr 489 92 003, e-post: stein.christian.dykesteen@aktiv.no
Forhåndsavklaring forkjøp : Haraldsvei 8 andelsnr 302

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 4. Mai 2023

Visning:

 07.05.23 kl. 13:30 - 14:30

Frist for å melde forkjøp:

19.05.2023  kl. 12:00

Eiendomsmegler:

Stein Christian Dykesteen

Mob: 489 92 003

Epost: stein.christian.dykesteen@aktiv.no